Author: dani

O traballo, financiado pola Fundación Biodiversidade, presentouse este martes no edificio Miralles España conta cun Plan Nacional de Adaptación ao Cambio Climático e nel sublíñase a necesidade de desenvolver plans específicos para os diferentes sectores. Este é precisamente o obxectivo xeral do proxecto Aquadapt, un traballo...

Plan de Adaptación de la Acuicultura Marina Española al Cambio Climático   Martes, 28 de noviembre 2017 Campus Universitario de Vigo, Edificio Miralles, Sala 1 Inscripción e información: aquadapt@campusdomar.es   Agenda Toda en información en el siguiente documento: Agenda 28 noviembre   Por favor, si desea asistir a la jornada de modo presencial, rogamos...